Verwijzer

Al uw patiënten/cliënten kunnen bij ons terecht. Sinds 1 augustus 2011 is een verwijzing niet meer noodzakelijk, maar wij stellen deze wel op prijs. U kunt alle gegevens van uw patiënt hier op kwijt en uw aanvraag toelichten. We hebben eigen verwijsformulieren waarop al onze gegevens staan vermeld. Het is ook mogelijk om de verwijzing via Zorgdomein te versturen. Voor de patiënt is dit gemakkelijk. Bij elke patiënt die u naar ons heeft verwezen, kunt u rekenen op een terugrapportage.

Komt één van uw patiënten bij ons zonder verwijzing, dan zullen wij eerst een screening uitvoeren en zo nodig naar u terug verwijzen. Dit betekent een kwartier extra tijd, die in de regel van de tijd af gaat die vergoed wordt door de verzekeraar.

Afspraak maken

Bent u verwijzer en wilt u nader kennismaken?

Wat doen wij

Wij hebben ruime ervaring in de dieetbegeleiding van vrijwel alle diëten die in de eerste lijn voorkomen. We zijn deskundig in ondervoeding, oncologie, COPD en kinderen.

Aanmelden

Uw patiënten kunnen zich telefonisch en digitaal bij ons aanmelden. Er is ook een mogelijkheid om uw patiënten via Zorgdomein aan te melden. We hebben geen wachttijden. Indien nodig bezoeken we de patiënt aan huis.

Vergoeding

Onze consulten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Iedereen heeft recht op 180 minuten (3 uur) vergoeding bij de diëtist. Dit gaat wel van het eigen risico af. Daarnaast hebben verschillende zorgverzekeringen extra uren opgenomen in de aanvullende pakketten.

De zorg voor Diabetes Mellitus, COPD en CVRM worden vanuit de ketenzorg vergoed. Dit moet wel duidelijk op de verwijzing vermeld staan.

Folders

Als u interesse heeft in folders, visitekaartjes of verwijsformulieren, brengen wij die graag bij u langs.

Contact

Als u vragen heeft, behoefte aan overleg of nader met ons wilt kennismaken kunt u bellen met telefoonnummer 06 23 83 57 84 of mailen naar info@vodicare.nl