Tarieven

Dieetadvisering wordt 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering. VodiCare heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Daarnaast levert VodiCare ook ketenzorg voor Diabetes Mellitus, COPD en Hart- en vaatziekten.

Tarieven

In 2014 is de vergoeding voor de diëtist opgenomen in de basisverzekering en in veel aanvullende verzekeringen. Hierbij wordt 3 uur dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering. De behandeling door de diëtist uit de basisverzekering heeft invloed op het wettelijk eigen risico.

Dieetadvisering bij diabetes, (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten en COPD zijn regelmatig opgenomen in regionale ketenzorgafspraken. Uw huisarts en diëtist zijn op de hoogte van de afspraken die zijn gemaakt en welke vergoeding door u van toepassing is. Hierbij is een verwijsbrief van de huisarts verplicht.

Indien meer behandeluren wenselijk zijn, dan is het bij een aantal zorgverzekeraars mogelijk om de dieetadvisering vergoed te krijgen vanuit de aanvullende verzekering. Kijk in uw polisvoorwaarden of u hiervoor in aanmerking komt.

Alleen ketenzorg, vergoeding voor kinderen tot 18 jaar en vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen gaat niet ten koste van het wettelijk eigen risico.

Onderstaande tarieven gelden als u voedings- of dieetbegeleiding krijgt zonder vergoeding van de zorgverzekeraar.

Consumentenprijs
Intake gesprek (60 minuten) € 75,-*
Vervolgconsult (20 minuten) € 30,-
Vervolgconsult (20 minuten)
€ 30,-
Vervolgconsult verkort (10 minuten)
€ 15,-
Email/ telefonisch consult
€ 15,-
Huisbezoek intake (60 minuten + uittarief)€ 75,- + €20,-
Huisbezoek consult (30 minuten + uittarief)€ 45,- + €20,-

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. De tijd: waarbij u als klant aanwezig bent (face-to-face)
  2. De tijd: die de diëtist besteedt aan het o.a. registeren van uw gegevens, diëtistische diagnosestelling en het schriftelijk informeren van uw verwijzer (bij aanvang en afsluiting van de behandeling). Hier bent u als klant doorgaans niet aanwezig.

* De tarieven voor dieetadvisering zijn vrijgegeven door het ministerie van VWS, daarom hanteert iedere zorgverzekeraar een eigen tarief. Het tarief dat uw zorgverzekering hanteert kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. Deze kunnen daarom iets afwijken van de consumentenprijs.

Niet nagekomen afspraak

Indien u afwezig bent zonder (tijdig) bericht, uiterlijk 24 uur tevoren, brengen wij de gereserveerde tijd bij u in rekening. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekering.

Eerste consult niet verschenen: € 45,-

Vervolgconsult niet verschenen: € 30,-